Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 6 2011 00:00

C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

 

M?u: TB01/AC

(Ban hnh km theo Thng t? s? 153/2010/TT-BTC ngy 28/9/2010 c?a B? Ti chnh)

 THNG BO PHT HNH HO ??N
(Dnh cho t? ch?c, c nhn kinh doanh ??t in, t? in) 

1. Tn ??n v? pht hnh ho ??n: Ghi tn Doanh Nghi?p pht hnh s? d?ng ha ??n.

2. M s? thu?: Ghi theo MST c?a Doanh Nghi?p pht hnh s? d?ng ha ??n

3. ??a ch? tr? s? chnh: Ghi ??a ch? c?a Doanh nghi?p pht hnh s? d?ng ha ??n

4. ?i?n tho?i: Ghi s? ?i?n tho?i lin h? c?a K? ton tr??ng, ho?c ng??i ph? trch.

5. Cc lo?i ho ??n pht hnh:

 

STT

Tn lo?i

ho ??n

M?u s?

K hi?u

S? l??ng

T? s?

??n s?

Ngy b?t ??u s? d?ng

Doanh nghi?p in

H?p ??ng ??t in

Tn

MST

S?

Ngy

 

01

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thng tin ??n v? ch? qu?n (tr??ng h?p t? ch?c,
c nhn dng ha ??n c?a ??n v? ch? qu?n ??t in, t? in):

- Tn ??n v?:......

- M s? thu?:......

7. Tn c? quan thu? ti?p nh?n thng bo:.........

 

Ghi ch Khng in ph?n ny vo TBPH : Ch? mu ?? thay th? n?i dung theo H?p ??ng ??t in, Sau khi ??t in xong. H? s? n?p C? quan Thu? tr??c 5 ngy khi b?t ??u s? d?ng g?m : 1 b? ha ??n m?u ?? cc lin ???c in chnh th?c  mang s? 0000000 c ?ng d?u M?U do Cty bmd cung c?p cho Qy khch v 2 b?n chnh Thng bo pht hnh ha ??n ny k tn v ?ng d?u c?a doanh nghi?p.Sau khi n?p xong, Qu khch gi? l?i 1 b?n Thng bo pht hnh c xc nh?n c?a C? quan Thu?.

L?u khng in ph?n ny vo TBPH : M?t s? c?c thu? yu c?u Thng bo pht hnh ha ??n ph?i c m v?ch in ? gc bn ph?i pha trn. Qu khch vui lng t?i v ci ??t ph?n m?m h? tr? k khai thu? c?a T?ng C?c Thu? HTKK 3.0.1 ph?n ha ??n khai bo v in TBPH c m v?ch ra theo yu c?u trn c?a c?c thu?.Qu khch ch? in ha ??n s? l??ng 1-5 cu?n, chng ti in nhanh cho Qu khch trong th?i gian 1-2 ngy.

C?m ?n Qu khch ? quan tm!

Trn tr?ng knh cho.

Cng ty TNHH Gi?i php Cng ngh? v D?ch v? BMD
Sale ph? trch:

Ng Qu?c ??t
0985 509 485
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nh?n in ha ??n GTGT trn ton qu?c, giao hng t?n n?i!
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn