Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 6 2011 00:00


Knh th?a Qu Khch!

Tr??c tin, chng ti xin c?m ?n Qu khch ? tn nhi?m v ch?n Cng ty chng ti l ??n v? h? tr? Qu khch trong vi?c 
in Ha ??n theo Thng t? 153/2010/TT-BTC c?a BTC.In Ha ??n, In ha ??n GTGT,in ha ??n VAT, Cng ty bmd chng ti s? d?ng lo?i gi?y Carbonless v?i Carbon t? ??ng (khng c?n lt thm t? gi?y than), ?ng theo quy ??nh v? l?u tr? c?a ch? ?? k? ton chi ti?t nh? sau:

Lin 1: L?u (s? d?ng gi?y mu Tr?ng).

Lin 2: Giao cho ng??i mua (S? d?ng gi?y mu H?ng ??).

Lin 3: N?i b? ( s? d?ng Gi?y mu Xanh d??ng l?t).

Ha ??n ??t in s? d?ng lo?i ?NG CU?N (QUY?N) Kh? gi?y : 1927 (kh? A4); 1 cu?n = 50 s? x 3 lin.

?? trnh vi?c lng ph th?i gian c?a qu khch, chng ti xin h??ng d?n Qu khch trnh t? th?c hi?n nh? sau:

B??c 1: G?i thng tin c?n in ha ??n cho chng ti qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ho?c  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Chng ti s? thi?t k? m?u ha ??n v g?i l?i cho Qu khch duy?t. (Tiu ?? email nh? ghi Tn Cng Ty ??t In Ha ??n)

- Scan gi?y ??ng k kinh doanh

- ?nh km file ?nh logo cng ty (n?u mu?n in logo vo ha ??n)

- Scan gi?y xc nh?n ?? ?i?u ki?n ??t in ha ??n c?a chi c?c thu? c?p.

- Scan thng bo p d?ng ph??ng php tnh thu? GTGT (M?u s? 06/GTGT Ban hnh km theo Thng t? s? 156/2013/TT BTC ngy 6/11/2013 c?a B? Ti chnh)

B??c 2:

Qu khch duy?t m?u ha ??n v ki?m tra h?p ??ng b?n m?m. N?u m?i thng tin l ?ng, qu khch thanh ton 50% gi tr? h?p ??ng b?ng ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n vo ti kho?n cng ty.

Qu khch in, k ?ng d?u vo h?p ??ng v cc gi?y t? km theo. Khi nh?n ha ??n mang theo gi?y t? v thanh ton 50% gi tr? h?p ??ng cn l?i.

Sau khi xc nh?n chuy?n ti?n, chng ti s? ti?n hnh in ha ??n trong vng 1-10 ngy ty theo s? l??ng v nhu c?u. 

L?u khi giao hng, Qu khch ph?i k, ?ng d?u vo h?p ??ng v thanh l h?p ??ng th cng ty chng ti m?i giao hng cho Qu khch

Th?i gian in: C th? s?m h?n n?u ??t in ??u ngy v kh?p d?t in s?m

1-2 cu?n: in trong vng 2-3 ngy

3-5 cu?n: in trong vng 3-7 ngy

>10 cu?n: in trong vng 15-20 ngy. L?y tr??c 1 quy?n trong vng 5 ngy


C?m ?n Qu khch ? quan tm!

Trn tr?ng knh cho.

Cng ty TNHH Gi?i php Cng ngh? v D?ch v? BMD
Sale ph? trch:

Ng Qu?c ??t
0985 509 485
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. / Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nh?n in ha ??n GTGT trn ton qu?c, giao hng t?n n?i!

B?NG GI IN HA ??N

Bo gi in ha ??n gtgt , bo gi in ha ??n vat c?a chng ti

 1 Hoa v?n b?o m?t in 3 mu tm, ??, xanh. N?i dung in 1 mu ??, xanh ho?c ?en
S? l??ng
(cu?n)
Gi?y Ford tr?ng ph?i lt gi?y than khi vi?t - kh? A4 Gi?y Carbonless khng c?n lt gi?y than - kh? A4
1 400.000 500.000
2 600.000 700.000
3 800.000 850.000
5 900.000 1.000.000
10 1.200.000 1.300.000
20 1.900.000 2.100.000
30 2.500.000 2.600.000
40 3.100.000 3.100.000
50 3.500.000 3.600.000
80 5.300.000 5.300.000
100 6.000.000 6.100.000
Th?i gian giao hng : 1-10 ngy ty s? l??ng ??t in
2 Hoa v?n b?o m?t in 3 mu tm, ??, xanh. Logo in 2 mu, n?i dung in 1 mu gi?ng 1 mu c?a logo
S? l??ng
(cu?n)
Gi?y Ford tr?ng ph?i lt gi?y than khi vi?t - kh? A4 Gi?y Carbonless khng c?n lt gi?y than - kh? A4
1 650.000 700.000
2 1.000.000 1.100.000
3 1.200.000 1.300.000
5 1.400.000 1.500.000
10 1.700.000 1.800.000
20 2.500.000 2.600.000
30 3.300.000 3.400.000
40 3.900.000 4.100.000
50 4.500.000 4.600.000
80 6.600.000 6.800.000
100 7.000.000 7.100.000
Th?i gian giao hng : 1-10 ngy ty s? l??ng ??t in

 
L?u :

- Gi trn ? bao g?m thi?t k? m?u ha ??n v chi ph v?n chuy?n khi lin h? tr?c ti?p chng ti

- Gi trn ch?a bao g?m 10% thu? GTGT

- Th?i gian in t? 1-10 ngy ty s? l??ng ??t in.
- M?i 1 mu logo t?ng thm - s? c?ng thm 500.000
- Ph k t??i - K c? 3 lin:

+1 - 5 cu?n: + 500.000
+6 - 30 cu?n: + 1.000.000

Quy trnh th?c hi?n :

o       Nh?n thng tin t? khch hng v Thi?t k? m?u ha ??n.

o       G?i m?u ha ??n ??n cho khch hng k duy?t

o       K h?p ??ng in ?n

o       S?n xu?t ha ??n

o       Giao hng v lm th? t?c thanh l h?p ??ng.

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn