Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Thay ??i ?KKD PDF. In Email
Thứ tư, 29 Tháng 6 2011 01:47

D?ch v? thay ??i n?i dung ??ng k kinh doanh

 

Ni dung thay ??i gi?y ch?ng nh?n kinh doanh

Th?i gian

(ngy lm vi?c)

T?ng c?ng

(Ch?a VAT)

Ghi ch

1A) Thay ??i cc n?i dung sau:

- Thay ??i ngnh ngh?

- T?ng gi?m v?n ?i?u l?

- Thay ??i ??a ch? cng qu?n

- Thay ??i thnh vin, c? ?ng

- Thay ??i ng??i ??i di?n php lu?t

8 ngy lv

400.000 ?

 

(Bao l? ph)

B?n th?a thu?n

* L?u : N?u thay ??i 2 n?i dung tr? ln ph thm 200.000 ??ng

1B) Thay ??i cc n?i dung sau:

- Thay ??i ngnh ngh?

- T?ng gi?m v?n ?i?u l?

- Thay ??i ??a ch? cng qu?n

- Thay ??i thnh vin, c? ?ng

- Thay ??i ng??i ??i di?n php lu?t

5 ngy lv

600.000 ?

 

(Bao l? ph)

B?n th?a thu?n

* L?u : N?u thay ??i 2 n?i dung tr? ln ph thm 200.000 ??ng

2) Thay ??i ??a ch? khc qu?n:

- ??ng k thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD v ??ng k m s? thu? (5 ngy)

- D?u trn (d?u h?p vung cao su lo?i t?t nh?t) (3 ngy)

- Ch?t thu? t?i c? quan thu? c? (2 ngy)

- ??ng k k khai thu? v mua ha ??n t?i c? quan thu? m?i (10 ngy)

20 ngy lv

2.100.000 ?

 

(Bao l? ph)

B?n th?a thu?n

3) Thay ??i tn doanh nghi?p:

- ??ng k thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD v ??ng k m s? thu? (5 ngy)

- D?u trn (d?u h?p vung cao su lo?i t?t nh?t) (3 ngy)

8 ngy lv

1.100.000 ?

 

(Bao l? ph)

B?n th?a thu?n

4) Chuy?n ??i l?ai hnh doanh nghi?p:

- ??ng k thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD v ??ng k m s? thu? (5 ngy)

- D?u trn (d?u h?p vung cao su lo?i t?t nh?t) (3 ngy)

8 ngy lv

1.700.000 ?

 

(Bao l? ph)

B?n th?a thu?n

5) Bn doanh nghi?p t? nhn:

- ??ng k thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD v ??ng k m s? thu? (5 ngy)

- D?u trn (d?u h?p vung cao su lo?i t?t nh?t) (3 ngy)

8 ngy lv

1.100.000 ?

 

(Bao l? ph)

B?n th?a thu?n

* L?u :

-  Ph trn ch?a bao g?m thu? GTGT 10%

- Ph trn bao g?m ton b? l? ph n?p c? quan nh n??c

- Qu khch kh?ng c?n ph?i ln s? k? ho?ch ??u t?

- Ph trn ? bao g?m t? v?n, so?n t?t c? h? s? v n?p h? s?

 

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn