Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Website du l?ch PDF. In Email
Thứ bảy, 30 Tháng 4 2011 00:43
Cng ty b?n ?ang c nhu c?u thi?t k? website du l?ch v?i cc tnh n?ng chuyn nghi?p, ph?c v? cho kinh doanh hi?u qu? trn Internet, website cho l?nh v?c du l?ch g?m:

- Website hi?n th? danh sch ch??ng trnh du l?ch (tour) theo cc th? lo?i khc nhau? 
- Hi?n th? thng tin, hnh ?nh m t? chi ti?t v? Tour du l?ch b?n c?n cung c?p cho khch hng? 
- Cho php khch hng ??t Tour (Booking) qua m?ng? 
- Cung c?p cc thng tin, hnh ?nh gi?i thi?u v? ??t n??c, con ng??i Vi?t Nam? 
- Cung c?p cc cng c? tr? gip cho khch hng khi ?i du l?ch: Thng tin my bay, thng tin tu h?a, thu xe, th?i ti?t, chuy?n ??i ti?n t?? 
- Thi?t k? website chuyn nghi?p ph h?p v?i trang website chuyn v? du l?ch?
 

Thi?t k? website du l?ch| Cng ty BMD

 

Ch?c n?ng chnh:

1. Qu?n l thng tin Tour (ch??ng trnh du l?ch):
- Tn Tour du l?ch 
- Gi Tour n?u c 
- Th? lo?i Tour (Adventure Tours, Classical Tours, ...) 
- Hnh ?nh minh h?a 
- L?ch trnh Tour (Ha Noi - Sapa - Mai Chau - ...) 
- Thng tin chi ti?t Tour: Thng tin chi ti?t v? k? ho?ch ... 
- ??t tour du l?ch

2. Tm ki?m Tour 
- Tm ki?m ??n gi?n 
- Tm ki?m nng cao

3. Qu?n l thng tin khch s?n: 
- Tn khch s?n 
- Gi phng 
- H?ng (3 sao, 4 sao, 5 sao) 
- ??t t?i T?nh, Thnh ph? 
- Hnh ?nh minh h?a 
- ??t phng

4. Cng c? Du l?ch (Travel Tools) :
- Ph??ng ti?n giao thng: My bay, t, Tu h?a, ... 
- Th?i ti?t 
- T? gi ngo?i t?

5. Thng tin h?u ch cho khch du l?ch: Cc bi vi?t gi?i thi?u thng tin h?u ch cho khch du l?ch
6. ?i?m ??n (Destination): Cc bi vi?t gi?i thi?u v? ?i?m ??n 
7.Hi?n th? danh m?c Tour khuy?n m?i 
8. Hi?n th? danh m?c Tour bn ch?y 
9. Tin t?c & S? ki?n 
10. Th?ng k l??t ng??i truy c?p 
11. Qu?n l banner, qu?ng co
12. Ch?c n?ng lin h?
13. Ch?c n?ng h? tr? khch hng
14. Thng tin v? th? t?c thanh ton, g?i nh?n hng

 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn