Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Blog
PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 07:49
  S?p t?i s? quy ??nh li xe taxi ph?i in ha ??n tnh ti?n cho khch
Chi tiết
 
PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 07:49
  K? t? ngy 1/6/2014, doanh nghi?p ph?i c v?n ?i?u l? 15 t? ??ng tr? ln tnh theo s? v?n ? th?c gp m?i ???c t? in ha ??n, thay v m?c v?n ?i?u l? t? 1 t? ??ng theo quy ??nh tr??c ?y. ?y l m?t trong nh?ng quy ??nh m?i v?a ???c B? Ti chnh ban hnh.
Chi tiết
 
PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 07:49
  K? t? ngy 1/6/2014, doanh nghi?p ph?i c v?n ?i?u l? 15 t? ??ng tr? ln tnh theo s? v?n ? th?c gp m?i ???c t? in ha ??n, thay v m?c v?n ?i?u l? t? 1 t? ??ng theo quy ??nh tr??c ?y. ?y l m?t trong nh?ng quy ??nh m?i v?a ???c B? Ti chnh ban hnh.
Chi tiết
 
PDF. In Email
Thứ sáu, 28 Tháng 10 2011 02:34

? l kh?ng ??nh c?a ng Nguy?n V?n Ph?ng, Ph V? tr??ng V? Chnh sch thu? (B? Ti chnh) xung quanh nh?ng v??ng m?c khi doanh nghi?p t? in ha ??n theo Ngh? ??nh 51 v? ha ??n bn hng ha, cung ?ng d?ch v?.

Chi tiết
 
H? tr?
 

 

Mr ??t

datnq@bmd.com.vn
0985.509.485
Ph? trch: Ph?n m?m, Website, In ha ??n

Chat with me

Mr Ho?t

info@minhhoat.in
0914.645.038
Ph? trch: K? thu?t

Chat with me

Mr Nam

marketing@bmd.com.vn
0968.533.675
Ph? trch: SEO, Google Adwords

Chat with me


Lin h?

G?i yu c?u lin h? v?i bmd
??a ?i?m c?a bmd
M?ng x h?i c?a bmd
Tn (*)

Email (*)

Tiu ?? (*)

N?i dung


Xem B?n ?? c? l?n h?n
CNG TY TNHH GI?I PHP CNG NGH? V D?CH V? BMD
S? 2A, ng 143, ???ng Nguy?n Ng?c V?, t? 22, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, Tp. H N?i
Mobile: 0985 509 485
Email: support@bmd.com.vn | info@bmd.com.vn